Plac Defilad

Warszawa: informator i przewodnik miejski

Ogłoszenie

Ja, Dawid Mikoś, oświadczam, iż z dniem 7 września 2011 r. swoimi działaniami, tj. przywłaszczeniem sobie praw autorskich do portalu internetowego placdefilad.com, zablokowaniem możliwości korzystania oraz rozporządzania portalem jego współautorkom Pani Ewelinie Dubińskiej i Pani Ewie Sularz, oraz bezprawnym przerobieniem i rozpowszechnianiem portalu, naruszyłem autorskie prawa Pani Ewelinie Dubińskiej i Pani Ewie Sularz